Firma paza din Cluj, servicii profesionale de paza si protectie
Firma paza din Cluj, servicii profesionale de paza si protectie
Firma paza din Cluj, servicii profesionale de paza si protectie
Liliana Rat. Serviciile oferite de International Business Guard & Security

Codul de etica si deontologie profesionala IBGS

  • DIFINITIE

Codul de etica si deontologie profesionala cuprinde ansamblul normelor si caracteristicilor ce definesc calitatea activitatii profesionale, avand ro,de a servi ca linie de conduita obligatorie a salariatilor, astfel incat acestia sa desfasoare o activitate competenta si responsabila, in conformitate cu etica profesiei.

Probitatea profesionala reprezinta respectarea tuturor Normelor Deontologice si de organizare si functionare ale profesiei stabilite prin Regulamentul de Organizare si Functionare , Codul Etic Deontologic stabilit prin Hotararea Consiliului de Administratie al societatii comerciale.

  • OBIECTIVELE CODULUI

Normele Deontologice sunt destinate sa garanteze, prin acceptarea lor liber consimtita, buna indeplinire de catre salariati a Fisei Postului, a R.O.I. si R.O.F., a clauzelor contractuale din Contractul Individual de Munca, si a secretului de serviciu, pentru buna desfasurare a societatii comerciale.

Nrespectarea acestor Norme de catre salariati, va duce in ultima instanta, la aplicarea unei sanctiuni disciplinare, pana la desfacerea contractului individual de munca in functie de gravitatea faptei.

Obiectivele IBGS prin Codul de Etica Profesionala sunt:
• Sa ofere salariatilor conduita directoare in activitatea pe care o desfasoara
• Sa apere interesul societatii comerciale
• Sa promoveze o conduita decenta si morala intre salariati

  • INCREDEREA SI INTEGRITATEA MORALA

Relatiile dintre salariati si societatea comerciala se bazeaza pe incredere, avand la baza cinstea, probitatea, spiritul de dreptate si sinceritate.

  • SECRETUL PROFESIONAL – CONFIDENTIALITATEA

Prin insasi natura profesiei, salariatul este depozitarul unor informatii atat secrete cat  si  confidentiale  a societatii comerciale dar si a relatiilor parteneriale a acesteia.
Fara o garantie a confidentialitatii, increderea nu poate exista. Prin urmare, secretul profesional este recunoscut ca fiind deopotriva si o indatorire fundamentala si primordiala a salariatului.

Salariatul trebuie sa respecte secretul oricarei informatii confodentiale de care ia cunostiinta in cadrul activitatii sale profesionale. Acesta obligatie nu este limitata in timp; ea este permanenta.

  • CONFLICTUL DE INTERESE

Salariatii trebuie sa refuze preluarea unui caz  conflictual daca se stie ca exista imprejurari care ar putea impiedica sa fie neutri sau impartiali.
Slariatii vor face cunoscute Conducerii societatii comerciale potentiale sau posibile sau  conflicte intr-un mod rezonabil si constient.
Salariatii nu pot reprezenta sau asista vreuna dintre parti intr-o procedura juridoca ori arbitrara unui conflict de interese.

  • COMPORTAMENTUL PROFESIONAL

In exercitarea profesiei, salariatii au obligatia sa respecte Hotararile Consiliului de Administratie al angajatorului si a R.O.I. si R.O.F.

Salaratii trebuie sa adopte un comportament apt de a contribui la cresterea prestigiului profesional. Pentru acesta salariatul trebuia sa fie devotat profesiei, sa isi imbunatateasca tehnicile si practicile profesionale, urmand in acest scop cursuri de formare profesionala.

Angajatorul/Societatea comerciala trebuia sa se asigure ca personalul angajat respecta deontologia si secretul profesional.

Salariatii trebuie sa se abtina, chiar si in afara exercitarii profesiei, de la orice incalcari ale legilor, regulamentelor si regulilor profesiei, si de la orice actiuni contrare impartialitatii, independentei si onoarei profesiei, susceptibile sa aduca stirbirea demnitatii acesteie, adica probitatii profesionale.

  • RELATIILE DINTRE PARTI

Salariatul si Angajatorul (societatea comericala) isi datoreaza amabilitate si respect reciproc. Acesta exclude vulgaritatea si manifestarile necuviincioase.

Salariatii trebuie sa se abtina de la orice atitudine jignitoare sau imputari rau voitoare; in general sa se abtina de la orice actiune susceptibila de a aduce daune, morale sau de alta natura, altor colegi .

Divergentele dintre salariati se vor solutiona pe cale amiabila, iar in situatia nerezolvarii pe acesta cale, vor fi supuse dezbaterii Comisiei de Disciplina instituita in acest sens.

  • DIZPOZITII FINALE

Regulile privind conduita si etica deontologica profesionala sunt obligatorii pentru toti salariatii.